หากคุณมีความคิดเจ๋งๆ ติดต่อเข้ามานะครับ มาช่วยกันสร้างให้มันเป็นจริง แนวคิดนี้มาจากต่างประเทศ ที่เรียกว่า Crowd-Creating หรือ Co-Creating

มันไม่ใช่คุณกับผม สอง คนนะครับ พอคุณให้แนวคิด ไทยคราวด์ก็จะเอาแนวคิดของคุณขึ้นเปิดเผย กับ เพื่อนสมาชิก เพื่อทำ Crowd-Auditing / Voting หนึ่งคนหนึ่งเสียงครับ ถ้าต้องมีการลงทุน ก็จะทำ Crowd-Funding จากสมาชิกและเพื่อนๆ ของสมาชิก

เนื้อหาในส่วนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง ลองคุยกันเข้ามาทางอีเมล์ admin@thaicrowd.com ก่อนนะครับ