649 โปรโมชัน หน้าร้อนครับ

ตั้งแต่วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 – วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 จะมีการจับฉลากแจงรางวัลเพิ่มขึ้น 49 รางวัลๆ ละ 2,000 เหรียญ จากเเดิมที่เคยจับฉลาก 1 รางวัลๆ ละ 1 ล้านเหรียญ (2,000 เหรียญ ก็ประมาณ 52,000 บาทครับ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่พิมพ์ข่าวนี้ )